Seeding for Birken

Rypejakta og Hanekamp 2021 er seedingsritt for Birken. Dette gjelder både 40 og 80 km.

Husk å oppgi Birken ID ved påmelding.

Seeding fungerer slik at Birken benytter resultatene fra «seedingsritt» til å finne din startpulje. Dette fører til at syklister med tilnærmet lik kapasitet satt opp i samme startpulje. Det vil si at dersom du er blitt i bedre form fra tidligere år, vil du kunne få starte i en bedre startpulje. Ergo da kan du sykle med jevnbyrdige ryttere og muligheter for å få en ny PR på Birken.