Garanti og første mann til mølla.

Hanekamp

Vi kommer til å ta en beslutning i starten av mai i samråd med NCF og Kommunelegen om rittet skal gjennomføres den 22. mai. NY DATO: 4. september 2021. Blir det som i fjor, begrensninger i antall deltagere blir det de første som har meldt seg på som får delta. Ett annet alternativ er at rittet flyttes til senere i sommer eller høst grunnet Covid 19.
Hanekamp og Rypejakta garanterer for at mellom 80 – 100 % av startavgiften blir tilbakebetalt dersom rittet, blir avlyst eller flyttet og du ikke kan delta på ny dato.

Prisjustering
Prisene for påmelding blir justert opp 1 mai 2021, fra kr 550,- til kr 650,-.