Praktisk info

Praktisk informasjon om rittet

Hanekamp og Rypejakta har gleden i år som i fjor å invitere til et
knall fint og gøyalt turritt.

Invitasjon
Last ned invitasjon fra Norges sykleforbund

LØYPE/TRASE/ARENA
NC/Elite: skal sykle start sløyfe på 24 km så skal de følge en 28 km sløyfe to ganger som passerer MIF hytta ved 52 km og skal ned til Portåsen totalt tre ganger.

Alle andre klasser: skal sykle startsløyfe på 24 km (passerer MIF hytta) så skal en ut på 16 km og i mål på Mif hytta ved 40 km (kun en gang ned til Portåsen).

Vi har tatt ut godbiter fra drammensrittet og Montebellorittet samt våre egne karameller. Vi mener vi har klart å lage en kompakt terrengritt der terrenggodbitene kommer som pærler på en snor.

Løypekartet
Løypekart for 40km trase, klikk for å laste ned (PDF)
Kart aktiv elite
Løypekart for 80km trase, klikk for å laste ned (PDF)
Arenakart
Arenakart, klikk for å laste ned (PDF)

START – AVGIFT – LISENS
Starten går den lørdag 21 mai 2022 kl 1100 for første pulje, så følger de 4 andre puljene fortløpende med 2 min mellomrom. Startkontinget er på 665 kr frem til 1 mai, så justeres prisen til 965 kr frem til den 21 mai (elite 450,-) I tillegg kommer adm. gebyr på 35,-.
Alle deltakere må enten ha helårslisens eller engangslisens gjennom Norges Cykelforbund.

ETTERANMELDING:
Etteranmelding i henhold til nasjonale regler for elite og dobbel pris alle andre klasser.

Klasser Pulje Start
Elite herrer (80 km) + Jr Elite gutter 1 11:00
Master herrer (40km under 1t.55min ) 2 11:02
Elite damer + Master damer + Jr Elite jenter (40km) 3 11:04
Tur herrer (under 2 timer) 4 11:06
Tur herrer (over 2 timer) + Damer tur 5 11:08

BILDER
Alle som deltar på rittet vil kunne laste ned bilder via en side på nettet. Følg med på nyhetsbrev, hjemmesidene og sosiale medier etter rittet. Bildene kommer noen dager etter rittet avhengig av antall deltagere. Tjenesten leveres av vår gode fotograf Glenn-Håvard Sønju Link: https://sonjufoto.no/

FELLESTRENING OG GJENNOMKJØRING
Felles trening og gjennomkjøring vil bli lagt ut på sosiale medier. Oppmøte på MIF hytta. Vi oppfordrer alle å sykle til start eller kjøre felles til start, slik at vi minimerer klimautslippene våre. Dersom du ønsker å ta en tur på egenhånd kan du laste ned GPX fil her.

OVERNATTING
Comfort Hotell Union Brygge og Clarion Collection Hotel Tollboden i Drammen og Hokksund Camping og Sanden Hotell i Hokksund.

TRANSPORT OG BÆREKRAFT
Startområdet er på MIF hytta i Mjøndalen. Vi ønsker å bidra til å mindre utslipp av klimagasser. Dermed oppfordrer vi til å samkjøre til rittet eller sykle til start. Dersom du kan eller vil samkjøre kan du avtale med venner eller spørre via våre Facebook sider, eller benytte https://gomore.no/rideshare. Bærekraft er viktig for oss, les mer om det her.

Her finner du MIF-hytta og starten på rittet

PARKERING
Vi setter pris på samkjøring og miljøvennlig transport, derfor vil deltagere som kjører sammen til rittet få parkere rett ved start og mål så lenge det er plass (på MIF-Hytta, se kartet). Deltagere som kjører til start alene blir henvist til parkering på Dalen parkering ved SIF -Hytta og må sykle ned til MIF hytta, ca 10 min unna. Dersom dere er flinke å kjøre sammen til start eller sykler så har du mulighet å vinne noen fine uttrekkspermier fra våre sponsorer. De som bidrar får 4 uttrekkslodd og andre får 1 uttrekkslodd, PS det er mange fine uttrekkspremier fra våre sponsorer.

RITTKONTOR OG STARTNUMMER
Rittkontoret er på arenaen på MIF hytta. Her avhentes startnummer og tidtakerbrikke. Rittkontoret åpner 08:00 på rittdagen. Deltagerne er selv ansvarlig for å hente ut startnummer og tidtakerchip i tide. Deltagerne kan bli krevd legitimasjon ved avhenting startnummer og lisens.

FRIST FOR HENTING AV STARTNUMMER: 30min før start

TIDTAKERBRIKKER
Det benyttes engangs tidtakerbrikker fra EQ Timing.

RITTREGLER
Rittet følger reglene i NCF sitt reglement for turritt og aktiv eliteritt. Godkjent hjelm er påbudt. Alle ryttere sykler på eget ansvar og skal følge arrangørens anvisninger. Vi regner det som en selvfølge at du bruker hjelm også når du besiktiger, trener, og varmer opp. Det er alltid risiko for uhell og sammenstøt. Hjelm beskytter. Vi ber dere, om å ta hjelmbruken alvorlig. Hanekamp og Rypejakta er et rent arrangement. Anti‐doping Norge foretar uanmeldte kontroller på alle NCF‐registrerte ritt. Vi støtter Anti‐doping Norge i gjennomføringen av dette. Alle ryttere og ledere skal følge instrukser gitt fra representanter fra Anti‐doping Norge.

TRENING I LØYPA
Trening og oppvarming kan skje i løypa fem til kl. 10.30 på rittdagen, og all trening skal foregå i fartsretningen. Det er ikke lov å varme opp, trene el. sykle i den del av løypa hvor rittet pågår. All trening skjer på eget ansvar.

DRIKKESTASJONER OG TEKNISK SERVICE
Ved passering av MIF hytta etter 26 km er det drikkestasjon og muligheter for teknisk service (samt ved 52 km for aktiv elite herrer).

Arenakart
Her kan du laste ned kart over arenaen (PDF).

GARDEROBER og SYKKELVASK
Garderobe med dusj, samt toaletter finnes på MIF-hytta, og er åpent på rittdagen. Garderobene er ubetjente, og vi fraråder derfor å oppbevare verdisaker o.l. i garderoben. Det er en enkel sykkelvask på arena.

FØRSTEHJELP
Røde Kors er stasjonert på arena og i løypa under rittet og vil bli tilkalt ved behov. Ryttere melder evt ulykke til nærmeste løypevakt, som vil gi beskjed til helsepersonellet. Dersom en rytter bryter, skal tidtager ved mål eller kommissæren gis beskjed så fort som mulig.

MATSERVERING
Alle deltakere som fullfører rittet får mat servert etter målgang.

PREMIERING
Premier for Hanekamp og Rypejakta for alle aktive klasser:

1. plass Aktiv elite herrer/damer – Medalje + 5000,- + andre premier
2. plass Aktiv elite herrer/damer – Medalje + 1500,- + andre premier
3. plass Aktiv elite herrer/damer – Medalje + 750,- + andre premier

1. plass Aktive elite G/J- Medalje + 1500,- + andre premier
2. plass Aktive elite G/J – Medalje + 750,- + andre premier
3. plass Aktiv elite G/J – Medalje + 500,- + andre premier
Åpen turklasse deles det ut flotte medaljer til 1. 2. og 3. plass for herrer og damer.

Det vil bli uttrekkspremier på
parkringslodd til de startende. Uavhentede premier ettersendes ikke.

Premieutdeling og uttrekkspremier vil være kl 1445 – 1500, etter at herrer elite har hatt målgang.

PERSONOPPLYSNINGER
Ved påmelding godkjenner man automatisk at informasjon knyttet til deltakerens navn, klasse, klubb og passeringer legges ut på internett. Påmelding innebærer også samtykke i at bilder av deg kan bli lagt ut på våre hjemmesider, og andre sosiale nettsteder som Facebook, Instagram, mm. Bildene vil også bli lagt i vårt fotoarkiv og kan bli gjenstand for gjenbruk av arrangøren eller tredjepart i forbindelse med våre internettsider, nyhetsmailer, reportasjer, annonser og med mer

FORSIKRING – ANSVAR
Alle deltagere deltar på eget ansvar og de er pålagt å følge gjeldene lover for trafikk på allmenn vei, og arrangørens anvisninger i løypa. Det er ikke lov å delta under en annen persons navn. Sykkelparkering, sykkelvask er gratistjenester. Å benytte disse tjenestene, skjer på deltakernes eget ansvar. Utenlandske deltakere som ikke er medlem av norsk folketrygd (NAV), må selv sørge for egen forsikring før de starter. Det henvises til NSF/NCF sine nettsider for utfyllende opplysninger.

FORSØPLING
Rypejakta ønsker å holde naturen ren og grunneiere blide, så hjelp oss med dette. Forsøpling uten for avsatt området kan medføre tilleggstid. Det er ikke tillat å kaste søppel langs løypa. Slanger, dekk, gelposer, drikkeflasker etc medbringes til nærmeste «Drop-zone» eller til mål. Kastes søppel i trasen vil en bli disket.

VÅRT KVALITETSLØFTE !
Norges Cykelforbund ønsker at du som deltager skal være trygg på at rittene du deltar på skal være trygge og følge en forholdsmessig kvalitet. Vi ønsker at du som deltager skal vite hva du kan forholde deg til og hva du får som deltager på vårt ritt.

Når blir løypa merket?
Vi merker løypa dagen før arrangementet.  De som ønsker å gjøre seg kjent i traseen henvises til kart på nettsiden samt fellestreningene. I tillegg kan du laste ned GPX fil

Formalia

Arrangør:
Rittets arrangør er EIKER CYKLEKLUBB som er tilsluttet Norges Cykelforbund (NCF) og NIF.

Forsikringer:
Rittet er terminlistefestet, noe som betyr at rittets arrangør har ansvarsforsikring gjennom NCF/NIF og du som utøver er forsikret gjennom helårslisensen eller engangslisensen som du bruker under rittet.

Tillatelser
Rittet har innhentet nødvendige tillatelser hos, Nedre Eiker Kommune, Øvre Eiker Kommune og Drammen Kommune samt Grunneiere.

Varsling
Rittet er varslet omgivelsene ved, pressedekning, sosiale medier og oppslag

Regler
Rittet følger NCF sine lover og regler for gjennomføring av ritt. Rittleder har det øverste ansvaret for gjennomføringen av konkurransen.

Sanitet
Det er førstehjelpere / sanitet tilstede. VestViken 110 er varslet om arrangementet.

Sikkerhetsansvarlig
Vidar Uthne tlf. 970 930 84

Prosedyre ved ulykker
Vakter skal rapportere alle hendelser til sikkerhetsansvarlig.
Sikkerhetsansvarlig skal ha liste med kontaktnumre på utøver og pårørende. Det er utøverens plikt å oppgi dette til arrangør. Vakter rapporterer tiltak til sikkerhetsansvarlig. Sikkerhetsansvarlig varsler pårørende og andre instanser. Utøvere som er utsatt for uhell men som klarer seg på egenhånd, skal varsle om hendelsen til sikkerhetsansvarlig eller sekretariat. Dette av hensyn til lisensordningen og evt bruk av forsikring.

Vakthold
Løypevakter er satt ut ved kritiske punker i løypa. Vi har ca. 15 -20 løypevakter. Vaktens oppgave er å holde uvedkommende unna løypa og varsle ulykker og tilkalle hjelp. Det er rytterens egen plikt å vite hvor løypa går og hvor mange sløyfer som skal kjøres.

Økonomi
Deltageravgiften dekker kostnader ved blant annet ovennevnte tiltak, samt arenautstyr, tidtaking, premier osv. Overskudd av arrangementet tilfaller klubbens satsing på utvikling av klubben og ytterligere styrking av rittets bærekraft og kvalitet

Klubben og arrangementet er for
øvrig drevet på frivillig innsats.

Med vennlig hilsen Rittleder Michael
Helgestad (tlf; 97011026)